Metoda PNF

Proprioceptiv Neuromuscular Facilitation - torowanie nerwowo-mięśniowe

Metoda PNF czyli  Torowanie Nerwowo-Mięśniowe to terapia stosowana w leczeniu pacjentów z dolegliwościami układów nerwowych, kostno-stawowych i mięśniowych. Wśród wskazań do poddania się terapii PNF znajdują się między innymi wady postawy, złamania kości, uszkodzenia mięśni, ścięgien, wiązadeł i torebek stawowych, bóle kręgosłupa, ale również rehabilitacja po wszczepieniu endoprotezy barku, biodra lub kolana.

Metoda PNF przynosi bardzo dobre efekty w pracy z dziećmi dotkniętymi zespołem Downa lub mózgowym porażeniem dziecięcym, sprawdza się również w leczeniu problemów neurologicznych, w chorobach nerwowo-mięśniowych, a także w leczeniu wad postawy.

Podstawowym założeniem wyróżniającym Torowanie Nerwowo Mięśniowe spośród innych metod jest traktowanie organizmu pacjenta w sposób całościowy, a zwłaszcza wykorzystanie w terapii sprawnych odcinków ciała. Terapia ta ma na celu odtworzenie możliwości ruchowych pacjenta i przywracanie utraconych funkcji. Metodą charakterystyczną dla torowania nerwowo-mięśniowego jest wykorzystywanie w terapii ruchów naturalnych, stosowanych podczas codziennych czynności. Jest to terapia funkcjonalna, każdorazowo dostosowana do potrzeb konkretnego pacjenta.

Oferta:

Social media: