Rehabilitacja medyczna

Rehabilitacja jest złożonym procesem, mającym na celu przywrócenie pełnej sprawności pacjentowi, który z uwagi na urazy lub przebyte choroby miał ograniczone możliwości ruchowe.

Rehabilitacja medyczna  zwykle jest procesem długotrwałym i wymaga długoterminowego planowania. Istotne jest określenie etapowych celów fizjoterapii, a uzyskanie pożądanego efektu jest zarazem punktem wyjścia do dalszych działań. Rehabilitacja przyspiesza naturalne działania zachodzące w organizmie i przyczynia się do szybszej regeneracji i adaptacji.

Jej zadaniem jest stymulacja procesu leczniczego dzięki odpowiednio dobranym formom aktywności ruchowej oraz aktywności psychicznej. Rehabilitacja ma charakter leczenia funkcjonalnego, czyli polega na stosowaniu ćwiczeń ruchowych w celu poprawy funkcjonowania niesprawnego narządu ruchu. W przypadku niektórych chorób (dotyczy to m.in. wad postawy) rehabilitacja jest leczeniem podstawowym, w pozostałych przypadkach dopełnia i wieńczy leczenie podstawowe (np. złamania i zwichnięcia).

Podstawą rehabilitacji medycznej jest kinezyterapia czyli leczenie ruchem. Ćwiczenia rehabilitacyjne wpływają na wszystkie narządy i układy organizmu, rehabilitować można nie tylko stawy, kości czy mięśnie, ale także układ nerwowy, układ oddechowy i układ krążenia.

Oferta:

Social media: